Metody pracy - Psychoterapia - Katowice


Konsultacja psychologiczna

Składa się z jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych. Poprzedza ona każdą formę pomocy psychologicznej oraz składa się na diagnozę problemu osoby, która oczekuje pomocy z elementami wsparcia i poradnictwa. Dzięki niej dokładnie zdiagnozowany zostaje zgłoszony problem, w celu idealnego dopasowania jednej z ofert do wymagań zgłaszającej się osoby.

Poradnictwo wychowawcze i psychoedukacja

Podstawowym celem tej metody jest przekazanie rodzicom lub opiekunom porad na temat odpowiedniego rozwoju dzieci oraz wszelkich sposobów na poradzenie sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców oraz możliwości rozwojowych. Ma ona pomagać w przygotowaniu najbardziej skutecznych sposobów wspierania relacji z dzieckiem oraz jego rozwoju.

Psychoterapia

Jest to nastawiony na znalezienie rozwiązań problemów zgłoszonych przez klienta oraz na zrozumienie, a przede wszystkim poznanie samego siebie przez klienta, cykl spotkań w ustalonych wspólnie regularnych terminach i na określonych zasadach - w Katowicach i Bytomiu. Psychoterapię muszą poprzedzać wcześniejsze konsultacje w celu rozpoznania problemu. W zależności od rodzaju sprawy zgłaszanej przez klienta różnić się będzie ilość zaplanowanych spotkań.

  • Psychoterapia indywidualna

    przeznaczona dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

  • Terapia par

    to przeznaczona dla par forma pomocy, która zwraca uwagę na poprawę komunikacji, podjęcie wspólnymi siłami ważnych decyzji oraz odnalezienie możliwych do akceptacji przez obydwie strony rozwiązań czy też samą jakość relacji. Jest ona przeznaczona dla par, które mają różnego rodzaju problemy w swoim związku.

  • Terapia rodzinna

    jest sugerowana klientom zwłaszcza w przypadku, gdy zgłoszony problem posiada znaczny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny oraz w sytuacji, gdy członkowie najbliższego otoczenia klienta jest w stanie być sporym źródłem wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Do tej terapii zachęcana jest cała rodzina i szczególnie bliskie osoby.

Interwencja kryzysowa

Jej celem jest udzielenie dużego wsparcia emocjonalnego poszkodowanemu w wyniku jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej czy też pomoc w walce z takim problemem, który doprowadził do powstania kryzysu oraz przywrócenie pełnej równowagi psychicznej. Całość interwencji oparta jest o cykl kilku spotkań.